Rabbit Today

Thaisho

เวลา 11:30-14:00 น.
FREE ชามะนาว 1 แก้ว มูลค่า 55 บาท
เมื่อทานครบ 79 บาทขึ้นไป

เวลา 14:01-23:30 น.
FREE ยาดอง 1 ช็อต มูลค่า 120 บาท
เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป

 

โปรโมชั่นนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

ดูโปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ คลิก